Jeugdmusicalkoor Applaus

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Het laatste applaus

1 juli 2019


Beste kinderen, ouders en vrienden van Applaus,


Op 3 juni jl. heeft Anja Brands aan het 18+ koor de Theatrives laten weten te stoppen als hun dirigente. 

Los van deze mededeling hebben wij als bestuur besloten onze bestuurstaken niet voort te willen zetten. Om diverse redenen kunnen wij de continuïteit van het bestuur op korte en middellange termijn niet waarborgen. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen kunnen blijven zingen is met de dirigente van Applaus, Nicole Koning-Bouw, besproken of zij het koor zou willen voortzetten onder regie van haar muziekschool (Zang- en Muziekcentrum Vlaardingen). Zij heeft hierop positief gereageerd en we hebben over de aanpak inmiddels afspraken met elkaar gemaakt.

Dit heeft als consequentie dat de stichting en de naam Jeugdmusicalkoor Applaus ophouden te bestaan. Alle kinderen zijn vanaf september welkom bij het muziekcentrum. Nicole krijgt van het bestuur de ledenlijst en zal de komende periode de kinderen en ouders benaderen voor de start van het nieuwe koor. Vanaf 1 augustus slaat Nicole haar eigen weg in. Het bestuur zal de lopende zaken afhandelen.

Wij willen nog een aantal personen bedanken. In de eerste plaats alle kinderen en 18-plussers die in alle jaren op één of beide koren hun talenten hebben laten zien. Daarna natuurlijk grote dank aan de creatieve en gedreven dirigentes, Anja en Nicole, die vele uren in het koor stopten. Aan de vaste kern: opa Piet, Dennis en Vivian die altijd klaar stonden op verschillende momenten en manieren. Aan de betrokken ouders op wie we bij voorstellingen altijd een beroep konden doen achter de schermen. En tot slot aan iedereen die kaartjes kocht en van onze voorstellingen heeft genoten.

Na 27 jaar valt in juli het doek en klinkt het laatste Applaus. Als bestuur hebben wij altijd ontzettend genoten van alle mooie voorstellingen en enthousiaste kinderen die aan het koor verbonden waren en zijn.


Wij wensen Nicole heel veel succes en alle leden natuurlijk heel veel zangplezier!


Merel, Aard Jan en Gerda